Att rita har alltid varit ett av mina främsta fritidsintressen. Efter att som tioåring sett Titanic på bio processade jag ”traumat” genom att ägna fyra dagar åt att rita olika versioner av när Leonardo DiCaprio sjunker ner i ishavet.

Här är ett urval av några av mina illustrationer (inga på Leo tyvärr). Min första skiss gör jag oftast på papper och färdigställer sedan illustrationerna digitalt.

Skiss 1: Papper och penna
Skiss 2: Finjustering av skiss digitalt
Just nu håller jag på att lära mig mer om animation! Här är en frame-by-frame-animation.