Bakgrund

En app som kan öka prestationen och minska skaderisken hos elitidrottare

Vår uppgift var att ta fram namn, logotyp, designsystem och koncept för en träningsapplikation för coacher och elitidrottare. Applikationen ska fungera både som webbtjänst och app – där coacher och idrottare behöver helt olika funktioner. Tjänsten gick vid det här tillfället under arbetsnamnet ”Supervisor”.

En förutsättning för att elitidrottare ska kunna prestera så bra som möjligt är att deras coacher kan övervaka och följa upp deras träning. Idag finns det inte tillräckligt bra verktyg för det, trösklarna är helt enkelt för höga. I många fall uteblir feedbacken till coachen helt vilket i värsta fall kan leda till skador eller att idrottaren inte uppnår sin fulla potential.

På grund av komlexiteten i tjänsten ägnade vi stor del av tiden åt att reda ut funktioner och att iterera wireframes – från post-it till hi-fi versioner.

Visuell identitet och designsystem

I en värld där höga krav påverkar både coacher och idrottare ville vi att tjänsten vara en plats som känns kravfri. Den ska uppfattas som upplyftande och som att den sporrar motivationen snarare än sätter press. Samtidigt behöver tjänsten uppfattas som trovärdig, trygg och professionell där funktionen är i fokus.

Vi valde att jobba modulärt för att få design och funktion att kunna gå från mobil till desktop, men jobbade mobile first eftersom webbversionen troligen främst skulle användas av coachen.

Ett av mina ansvarsområden var att ta fram en casefilm i After Effects som beskriver tjänsten.

Logotyp

Vi valde att byta namn på tjänsten eftersom ”Supervisor” förstärker känslan av övervakning och krav, vilket vi ville komma bort ifrån. Istället tog vi fasta på vad appen egentligen erbjuder, nämligen en plats där data och information flödar fritt mellan coach och idrottare. Begreppet “flow” används också för att beskriva ett positivt tillstånd som leder till framgång och personlig utveckling. Det är just det vi vill att idrottare och coacher ska uppleva: flow.

Logotypens utformning ska därför imitera ett flöde, vilket man främst ser i skärmikonen.

Desktopversion av Proflow där moduler används för att skapa en dashboard.

Uppgiften är utförd inom ramen för yrkeshögskole-utbildningen Visuell grafisk kommunikatör på Brobygrafiska, vintern 2018.