bakgrund

Lokalt miljöengagemang som passar in i människors liv

Vår uppgift var att göra en redesign av Håll Sverige Rents befintliga app Skrappen. I Skrappen kan användaren registrera sina plockade skräp och delta i olika evenemang kring skräpplockning.

Vi började arbetet med att göra en enkel formulär-undersökning som fick omkring 100 svar. Svaren bekräftade våra tankar om att många målgruppen bryr sig om miljö- och klimatfrågor men känner en viss hopplöshet inför dem och har svårt att veta vad de själva kan göra för att bidra.

Vår process, från arbete med funktioner till iterationer av wireframes.
lösningar

1. Sätta upp mål och få tydlig feedback

För att öka motivationen la vi till en funktion för att sätta upp ett mål som användaren kan sträva efter att uppnå. Användaren får tydlig feedback och uppmuntran kring resultaten av sin insats direkt på appens startskärm.

2. Mer användarvänlig registrering av skräp

Den viktigaste funktionen i hela appen är såklart själva registreringen av skräpet. Vi ville att den skulle fungera optimalt både för användaren som plockar ett skräp i farten på väg till förskolan och för den engagerade storplockaren som deltar i Håll Sverige Rents evenemang.

3. Sopsorteringsguide

För att användaren ska få en mer vardaglig kontakt med Skrappen valde vi att lägga till en funktion för sopsortering.

Sopsortering har en nära anknytning till Håll Sverige Rents frågor och är något som stora delar av Sveriges befolkning redan gör.

4. Social aspekt med grupper

Vi valde också att utveckla den sociala aspekten av appen genom att lägga till en gruppfunktion. Gruppmedlemmarna sätter upp mål som de tillsammans sporrar och motiverar varandra att uppnå.

Visuell identitet och designsystem

Många känner en viss hopplöshet inför miljö och klimat. Vi ville därför att Skrappens form ska kännas inbjudande, uppmuntrande, varm och pigg samt ha en positiv tonalitet.

Uppgiften är fiktiv och utförd inom ramen för yrkeshögskoleutbildningen Visuell grafisk kommunikatör på Brobygrafiska, våren 2019.