bakgrund & brief

Go Climate Neutral är ett nystartat företag med ambitionen att göra det enklare för privatpersoner att ta ansvar för sina klimatutsläpp genom en prenumerationstjänst för klimatkompensation.

Vår uppgift var att ta fram en marknadsplan för Go Climate Neutral, att utifrån marknadsplanen omarbeta hela varumärket, ta fram en ny webbplats samt ett digitalt verktyg där användaren kan skapa en koldioxidbudget och sätta upp egna mål för att minska sin klimatpåverkan i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

KUND
Go Climate Neutral

TIDSPERIOD
6 veckor, sep-okt 2019

MIN ROLL
Analys- och varumärkesarbete, UX/UI, illustration

UX-processen

Genom intervjuer, enkäter och tillgänglig statistik samlade vi in data och skapade en persona för varje målgrupp. Några av de insikter vi fick om den primära målgruppen är att de har låg kunskap om hur klimatkompensation fungerar men är villiga att bidra ekonomiskt till något som gynnar klimatet. Det förutsätter dock att det finns transparens och etik i hur pengarna hanteras och att det gör skillnad för klimatet på riktigt.

Utifrån personas skapade vi user journey och user flows. Här är wireframes för desktop på startsidan och mobila wireframes för en del av kalkylatorn.
resultat

Innehåll som möter användarens behov och ökad konvertering genom förbättrad användarupplevelse

Eftersom trygghet och trovärdighet är viktiga aspekter för vår primära målgrupp valde vi att möta det behovet bland annat genom att lyfta fram vilka projekt som finansieras, att de är godkända av FN och tydliga frågor och svar om hur klimatkompensation fungerar.

Klimatkalkylatorn spelar en avgörande roll eftersom det är den som konverterar besökaren till att bli prenumerant. Utifrån användarnas feedback utformade vi den att vara både enkel att besvara och snabb att genomföra. För att användaren ska hålla motivationen uppe var vi noga med att alltid visa var i processen användaren befinner sig.

Startsida, undersida och kalkylator som räknar ut klimatavtryck.

Digitalt verktyg som ger mervärde för användaren

Go Climate Neutral vill utveckla sitt erbjudande till prenumeranterna genom ett inloggat läge där de kan hålla koll på sin klimatpåverkan och sätta upp mål hur de på ett effektivt sätt kan minska den.

Eftersom målgruppen tycker det är svårt att veta vilka livsstilsförändringar som verkligen gör skillnad valde vi att fokusera på det i vår målsättning och datavisualisering. Där kan användaren förhandsgranska målen innan de väljer att anta det, just för att kunna se vilka förändringar som verkligen ger mest effekt.

Att visualisera data kan vara svårt. Eftersom målsättningen med verktyget är att sträva efter Parisavtalets 1,5-gradersmål valde vi att sätta det i centrum och att låta användarens resultat omge det.

Visuell identitet som kommunicerar trovärdighet, engagemang och framtidstro

Efter att ha analyserat målgrupperna och deras omvärld valde vi att utforma den visuella identiteten genom att kombinera trovärdighet och trygghet med lekfullhet och engagemang. På så sätt ger vi Go Climate Neutral den flexibilitet de behöver för att både kunna kommunicera hoppfullhet inför framtiden och tillgodose den primära målgruppens behov av att trygghet inför en aktör som de donerar pengar till.

Uppgiften är utförd inom ramen för yrkeshögskoleutbildningen Visuell grafisk kommunikatör på Brobygrafiska, hösten 2019.